Симона Тодорова

В работата на Симона преобладава предимно стилът реализъм, но работи и в други стилове, както Black & Grey, така и цветни. Изготвя индивидуални проекти съобразно идеите на клиента, както използва и готови референции подготвени от него.
Симона е печелила награди от конвенции в България. Практикувала е в страната и в чужбина.